Support Athena

sustinere

Asociația Părinților și Tutorilor este exclusiv responsabilă pentru susținerea financiară și cheltuielile zilnice, lunare și anuale ale școlii.

Ministerul Educației Naționale și Cultelor din Grecia participă la costurile generale legate de activitatea școlii doar în măsura în care acestea sunt legate de desemnarea și convertirea costurilor legate de Profesorii Școlii în programul educațional zilnic și formal.

Toate celelalte cheltuieli legate de activitatea școlară (chiria și întreținerea clădirii, costurile administrative si tehnice) sunt exclusiv acoperite de Asociația Părinților și Tutorilor.

Redirectionati 2% din taxe.

Sponsors

Asociația Părinților și Tutorilor Școlii are sarcina de asigura mijloacele financiare necesare unei funcționări eficiente și optime a activităților școlare zilnice, lunare și anuale.

În cadrul acest proces, suntem mândri să ne bucurăm de susținerea Comunității de Afaceri Greco-Române, care contribuie cu donații și sponsorizări importante.

Donațiile și sponsorizările sunt de natură financiară cât și non-financiară.

Aveți la dispoziție lista completă a sponsorilor aici, cărora dorim să le mulțumim încă o dată pentru sprijinul acordat.