Istoric

Școala Grecească „Athena” din București a fost fondată în 2008, fiind considerată singura școală publică din România aflată sub egida autorităților grecești.

Școala urmează Sistemul Public de Educație Grec, din punct de vedere al structurii, materiilor și programului de studiu, cu un accent semnificativ pe valorile, cultura și tradițiile grecești.

Școala a fost fondată și funcționează și în prezent în baza acordului comun de colaborare dintre a) Ministerul Educației Naționale și al Cultelor din Grecia b) Ambasada Greciei în România și c) Asociația Părinților si Tutorilor Elevilor Școlii.

Conform acestui acord: Profesorii și conducerea Școlii sunt numite de Ministerul Educației Naționale și al Cultelor, care este și finanțatorul costurilor anuale aferente, în timp ce administrarea și funcționarea generală ale Școlii sunt susținute și suportate, din punct de vedere financiar, de Asociația Părinților și Tutorilor Elevilor Școlii.

Așadar, toate costurile operaționale destinate funcționării curente și eficiente a instituției de învățământ sunt asigurate de părinți, de Comunitatea Elenă de Afaceri din România și de numeroase alte persoane fizice.