Εγγραφή

Η πολιτική εισδοχής

Το σχολείο απευθύνεται πρώτα στις ελληνικές και κυπριακές κοινότητες της Ρουμανίας, αλλά έχει ανοιχτές τις πόρτες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό και τις ελληνικές παραδόσεις. Επειδή τα μαθήματα γίνονται σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιβάλλει το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, κατά την εγγραφή στο δημοτικό σχολείο είναι υποχρεωτική η γνώση της ελληνικής γλώσσας αλλά όχι απαραίτητα και στο νηπιαγωγείο. Μπορούν να εγγραφτούν παιδιά που μεταγράφονται από άλλα σχολεία της Ελλάδος, της Ρουμανίας ή του εξωτερικού, βάση του πιστοποιητικού μεταγραφής που θα χορηγηθεί από το τελευταίο τους σχολείο..

 

Τα αναγκαία έγγραφα είναι :

Nηπιαγωγείο:

  Πιστοποιητικό γεννήσεως

  Βιβλιάριο εμβολίων και υγείας

  Βεβαίωση από οδοντίατρο

  Βεβαίωση από οφθαλμίατρο

  Τηλέφωνα επαφής

  Έντυπο αιτήσεως εγγραφής που εκδίδεται από το σχολείο ή μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ

Δημοτικό/Γυμνάσιο/ Λύκειο

Πιστοποιητικό μεταγραφής

Πιστοποιητικό γεννήσεως

Δελτιο υγειας

Τηλέφωνα επαφής

Έντυπο αιτήσεως εγγραφής που εκδίδεται από το σχολείο ή μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώεδώ

 

Οικονομική συμμετοχή είναι συμβολική και σε άμεση σχέση συνδέεται με τα έξοδα του σχολείου.

Το έντυπο θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ