Οι Καθηγητές

Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι του σχολείου διορίζονται από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Η αποστολή τους είναι να προσφέρουν στα παιδιά, αρχίζοντας από μια τρυφερή ηλικία, μια στέρεα εκπαίδευση βασισμένη στις αξίες του ελληνικού πολιτισμού