Νηπιαγωγείο

Το νηπιαγωγείο είναι το πρώτο βήμα προς την αυτογνωσία, αλλά και τη γνωριμία του περιβάλλοντα κόσμου και των ευκαιριών του. Στον ειδικά διαρρυθμισμένο για την ηλικία τους χώρο, το νηπιαγωγείο μας προσφέρει στα παιδιά μεταξύ 4 και 6 ετών ένα ελκυστικό περιβάλλον το οποίο θα τους ενθαρρύνει τη δημιουργία και την επιθυμία να αποκωδικοποιήσουν τον κόσμο και ταυτόχρονα, να νιώθουν ασφαλείς.

Χωρίς να αμελούμε τις δεξιότητες και την ατομικότητα του κάθε παιδιού, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις βάσεις μιας επιτυχημένης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Για να το καταφέρουμε αυτό, επιθυμούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα διεθνών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος.

Αυτό προβλέπεται με δραστηριότητες ειδικές για τις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, με διανοητικές προκλήσεις ανά κάθε βήμα, με σκοπό την ενθάρρυνση της δημιουργικής και αναλυτικής σκέψης, την αυτοπεποίθηση, την ομαδική εργασία και το σεβασμό προς τους άλλους.

 

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα της προσχολικής εκπαίδευσης (προνήπια και νηπιαγωγείο) αναπτύσεται μεταξύ 08:15 και 16:00, όπως ακολουθεί :

08:30 - 12:15 Υποχρεωτικό πρόγραμμα βασισμένο στο ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προσχολική αγωγή.

12:30 λήξη του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος και έναρξη του προαιρετικού προγράμματος.

12:30- 13:15 Διάλειμμα για φαγητό.

13:15 - 16:00 ξεκούραση και πρόγραμμα δραστηριοτήτων απογευματινής προαιρετικής ζώνης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το σχολείο μας, πατήστε εδώ.

ΕΓΓΡΑΦΗ