ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Ελληνικό Σχολείο Βουκουρεστίου «Αθηνά» ιδρύθηκε το 2008 με κύριο σκοπό την προσφορά μιας εκπαίδευσης ανώτατου ποιοτικού επιπέδου σύμφωνα με το Ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Το σχολείο «Αθηνά» είναι το μόνο σχολείο του Βουκουρεστίου που έχει πιστοποιηθεί για τη χρήση του ελληνικού εθνικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Δημιουργήθηκε, κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος με τον Σύλλογο Ελλήνων Γονέων και Κηδεμόνων Βουκουρεστίου και βρίσκεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας της Ρουμανίας.

 

Το σχολείο ακολουθεί το ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνοντας ιδιαίτερη βάση στις ελληνικές αξίες, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι διορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος το οποίο και επιβαρύνεται για τον μισθό τους καθώς και για το εκπαιδευτικό υλικό.

Το σχολείο «Αθηνά» λειτουργεί υπό τη διαχείριση του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων και Κηδεμόνων Βουκουρεστίου που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών εξόδων, έχοντας την υποστήριξη των περισσότερων ελληνικών και κυπριακών εταιριών που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία. Μπορείτε να δείτε εδώ την πλήρη λίστα των χορηγών μας, τους οποίους και ευχαριστούμε με αυτή την ευκαιρία για την υποστήριξή τους.

Στο πρώτο σχολικό έτος 2008-2009 λειτούργησαν στα πλαίσια του σχολείου δυο τάξεις παιδιών προσχολικής ηλικίας καθώς και οι τάξεις 1η- 3η. Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της διδακτικής διαδικασίας, προστέθηκαν προοδευτικά, κάθε έτος, μια ανάλογη σχολική τάξη. Έτσι, σήμερα υπάρχουν εγγεγραμμένοι μαθητές στις τάξεις 1η-6η δημοτικού, τάξεις 1η- 3η Γυμνασίου και στις τάξεις 1η- 3η Λυκείου.

Στα μελλοντικά μας σχέδια υπάρχει και η κατασκευή ενός νέου κτιρίου που να καλύπτει τις αυξανόμενες λειτουργικές ανάγκες του σχολείου.